Berapakah jumlah bayaran atau fi lesen yang dikenakan?