Pilih jenis lesen yang ingin dipohon

Syarat-syarat am permohonan

  • Pemohon mestilah warganegara Malaysia yang berumur 18 tahun hingga 65 tahun sahaja yang layak dipertimbangkan.
  • Keutamaan akan diberi kepada warga Shah Alam.
  • Pemilihan juga adalah berdasarkan kepada kriteria atau kelayakan yang ditetapkan oleh Majlis.
  • Semua permohonan akan diproses berdasarkan prosedur yang telah ditetapkan melalui Mesyuarat Jawatankuasa Mengkaji & Memproses Permohonan Lesen pada setiap bulan.
  • Pemohon yang mempunyai tunggakan kompaun / tidak menjelaskan bayaran cukai pintu tidak akan dipertimbangkan