Adakah denda dikenakan sekiranya lesen perniagaan diperbaharui selepas tamat tempoh?

Proses Caj Lewat sebanyak RM50 akan dikenakan kepada pemilik lesen sekiranya lewat memperbaharui lesen.