Apakah tindakan yang diambil jika berlaku pelanggaran syarat lesen penjaja?

Pelanggaran syarat kepada Akta/ undang-undang kecil berkaitan pelesen akan dikenakan tindakan seperti berikut

1.  Notis Kompaun, dan jika masih melakukan kesalahan penjaja akan diberikan

2. Surat tunjuk sebab dan tindakan terakhir adalah pembatalan Lesen Penjaja