Mengapa tindakan pembatalan lesen diambil?

Pembatalan lesen akan dibuat jika:

  • Penjaja telah melanggar mana-mana peruntukan dalam Akta/ undang-undang kecil berkaitan, syarat atau sekatan lesen;
  • Penjaja mengemukakan dokumen palsu semasa membuat permohonan lesen
  • Penjaja tidak menjalankan perniagaan melebihi 30 hari berturut-turut