Bolehkah pemilik menyewa atau memajak lokasi / tapak / petak kepada orang lain?

Pemilik tidak dibenarkan menyewakan atau memajak lokasi/tapak/petak kepada orang lain.