Berapakah bilangan lesen penjaja yang boleh dikeluarkan kepada seorang pelesen?

Seorang pelesen hanya boleh memiliki 1 lesen penjaja kecuali bagi lesen Pasar Malam / Pasar Pagi (pada hari yang berlainan)