Adakah lesen penjaja boleh dipindah milik?

Lesen tidak boleh dipindah milik. Pemohon perlu mengemukakan permohonan baru kepada pihak MBSA