KADAR BAYARAN PASAR MALAM, PASAR PAGI,
PENJAJA SEMENTARA